Mansplaining

Hört talas om mansplaining? Uttrycket är ganska nytt och brukar härledas till författaren Rebecca Solnit, som skrev artikeln ”Men who explain things” 2008, i vilken hon bland annat beskriver hur ett flertal olika män förklarat hennes egna böcker för henne. Fenomenet i sig måste dock vara lika ...
Visa fler inlägg